„DOMINO BEATISSIMO PATRI PETRO EPISCOPO, DIONYSIUS EXIGUUS IN DOMINI SALUTEM”

     ACADEMIA TOMITANA este o persoană juridică de drept privat, având ca scop înființarea unui Centru de Arhivare Istorică ce urmareste cunoasterea, aflarea, cercetarea si diseminarea trecutului istoric al Dobrogei începand cu anul 655 i.H.

    ACADEMIA TOMITANA, este constituită cu scopul de a identifica și de a culege din Arhivele internaționale a manuscriselor care s-au scris în școala Tomitană, lucrează la traducerea și publicarea acestora, organizează simpozioane naționale și internaționale, pentru a evidenția importanța Tomisului pe harta lumii, importanță dovedită cu acte ce sunt datate la mai puțin de 100 de ani de la întemeierea Romei. Acest lucru pune în lumină faptul că suntem cel puțin de o seamă cu marile civilizații ale lumii, lucru cu care nu se pot lăuda prea multe culturi.

         În afară de această activitate de cercetare realizată pentru a evidenția celorlalte civilizații ale lumii, marile minți luminate de la Tomis, și aici poate fi dat ca exemplu Sfântul Dionisie Exiguul care face cronologia planetei, prin stabilirea principiului Anno Domini, el fiind primul scriitor care aduce în discuție principiul numărului zero, Academia Tomitana desfășoară noi proiecte scoțând la lumină, prin intermediul bisericii Tomitane, actele istorice ale neamului nostru, actele a ceea ce numeau oarecând istoricii Mileniul întunecat. 

Parteneri Academia Tomitana